การเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภาคใต้)

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะครูและนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.ตรัง เขต 1 เดินทางร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภาคใต้)  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 5- 8 มกราคม 2563
>>ภาพออกเดินทางสู่จ.นครศรีฯ<<
>>ภาพเยี่ยมสังเกตการณ์หน่วยแข่งขัน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<