กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังประธานพิธีเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ เวทีอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 
>>พิธีเปิดและถ่ายภาพที่ระลึกส.ค.สปี63<<
>>กิจกรรมการแสดงและจับของขวัญ63<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<