กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2562 และกิจกรรมวันคริสต์มาส ปี 2563

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ “เด็กยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง” และงานวันคริสต์ ประจำปี 2563 ณ เวทีอาคารเอนกประสงค์ และเวทีอาคารเรียน 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 
>>ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ63<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<