โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ครู D.A.R.E.

ด.ต.มิตรชัย ทองบุตร เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.ตรัง วิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียนช่วงชั้น ป.5 โรงเรียนอนุบาลตรัง ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ครู D.A.R.E.  ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
>>ภาพกิจกรรมครูD.A.R.E.<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<