ตัวแทนบริษัท สยามสไมล์การ์ด ส่งมอบเงินประกันภัยแก่มารดาผู้ปกครองนักเรียน

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสที่ตัวแทนบริษัท สยามสไมล์การ์ด สาขาตรัง เป็นบริษัทประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลตรังได้ทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทดังกล่าว โดย นายภิญโญ พุดจีน ตัวแทนบริษัทได้มาส่งมอบเงินประกันแก่มารดาเด็กหญิงนิกกี้ นักเรียนชั้นป.3/6โปรแกรมพิเศษภาคภาษาอังกฤษ MEP (Mini English Program) ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตช่วงเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
>>ภาพพิธีส่งมอบเงินประกันภัย<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<