กิจกรรมทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ วิถีชุมชนชาวใต้ ปีการศึกษา 2562

นางชุติมา ภักดี ครูหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมคณะครูชั่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ วิถีชุมชนชาวใต้ ณ บ้านนาโปแก  และอุทยานนกน้ำทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
>>ออกเดินทางทัศนศึกษานาโปแก<<
>>ภาคบ่ายนาโปแกต่อทะเลน้อย<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<