ประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 7/2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
>>ภาพบรยยากาศการประชุม<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<