การประเมินการอ่ายการเขียนของนักเรียนชั้นป.1-6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอนุบาลตรัง ได้กำหนดการประเมินการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
>>ภาพกิจกรรมอ่านเขียนปี62<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<