ระกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียน พิเศษเป็นภาษาอังกฤษ(Mini English Program) ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยโรงเรียนอนุนบาลตรัง จ.ตรังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้า
เรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(Mini English Program)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
 ในประกาศตามลิงค์ข้างล่างนี้

>>คลิกเมาส์ดาวโหลดประกาศรับสมัคร MEP ป.1ที่นี่<<