กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1 ร.ร.มอ วิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มาให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ ห้องสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 6 พฤสจิกายน 2562
>>ภาพกิจกรรมการแนะแนว<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<