กิจกรรมการตรวจเยี่ยมห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นายสุทัศนื เสียงเลิศ และ นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมห้องเรียนในแต่ละช่วงชั้น และห้องพิเศษต่างๆเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
>>ตรวจเยี่ยมห้องเรียนช่วงชั้นป.1-3<<
>>ตรวจเยี่ยมห้องเรียนช่วงชั้นป.4-6<<
>>ตรวจเยี่ยมห้องเรียนช่วงชั้นปฐมวัย<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<