ประชุมเตรียมการก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลตรัง เพื่อเตรียมการก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562
>>ประชุมครูเตรียมก่อนเปิดภาคเรียน2/62<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<