มหกรรมทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2562

ายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.ภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันมหกรรมทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลตรัง โดยนายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2562
>>ครูนักเรียนเดินทางจากโรงแรมที่พักร่วมงาน<<
>>พิธีเปิดมหกรรมทักษะทางวิชาการ14<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<