การแข่งขันมหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 14

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต วันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 
>>ภาพการเดินทางเข้าร่วมทักษะวิชาการ<<
>>ภาพร่วมงานเลี้ยมต้อนรับทักษะวิชาการ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<