การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี2562 สพป.ตรังเขต 1

โรงเรียนอนุบาลตรัง สถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 1 จำนวน 4 กลุ่มสาระดังนี้ 1).กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย 2).กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 3).กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และ 4).กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562
>>อนุบาลตรังทักษะวิชาการระดับสพป.ตรัง1<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<