การประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้มครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 คน ดังนี้  1).น.ส.ชนากานต์ เขียวจีน  2).นางอุไรวรรณ ศรีระวรรณ  3).น.ส.วรัญญา ช่วยพิชัย  4).น.ส.ธัญชิตา จันทร์เจริญ  5).น.ส.วริษฐา พิทักษ์  และ6).น.ส.นรีรัตน์ สิทธิชัย โดยมีคุณครูปิยะพันธ์ กาฬวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการท่านอื่นๆตามสาระวิชาเอก ณ ห้องสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
>>ภาพบรรยากาศการประเมิน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<