ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและตัวแทนสายชั้นโรงเรียนอนุบาลตรังเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจครูและมารดาครูในสังกัด

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และตัวแทนครูประจำสายชั้น เยี่ยมอาการป่วยของคุณแม่เปื้อม ณ พัทลุง (อายุ 94 ปี) มารดาคุณครูเกดมณี (ครูผึ้ง) ณ พัทลุง ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ โรงพยาบาลตรัง และคุณครูณัฐพร (ครูออย) โบสาอิ ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อบำรุงขวัญและให้กำลังให้หายจากอาการป่วยเร็วไว วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
>>ภาพบรรยากาศเยี่ยมให้กำลังใจ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<