ประชุมครูผู้ควบคุมและฝึกสอนนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2562

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว และนายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการประชุมชี้แจงครูที่ฝึกซ้อมและควบคุมทีมนักเรียน และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 1 ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 และครูที่ฝึกซ้อมและควบคุมทีมนักเรียน และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ปี 2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2562  ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
>>ภาพการประชุมครูและนักเรียน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<