ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานคณะกรรมการ นางสุมน ไชยเสนีย์ ผอ.โรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการและนางบุญแก้ว เกิดความสุข ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง กรรมการ การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ นางกาญจนา รัตนรัต ครู ชั้นป.5 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
>>ภาพบรรยากาศการประเมิน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<