วิดีทัศน์นำเสนอครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2562

วิดีทัศน์นำเสนอครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยคุณครูสำเริง ศรีวิน คุณครูอุษณีย์ สีดำ และคุณครูสุภาพ เกี่ยวพันธ์ ขอให้ทั้ง 3 ท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
อำนวยการผลิตโดย : นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง
ถ่ายทำ ตัดต่อ กราฟฟิก และผลิต โดย : นายนิวรรณ ไชยรัตน์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง
ให้เสียงพากษ์ โดย : นางสาวพันวิกา หนูชู โรงเรียนอนุบาลตรัง


>>https://youtu.be/Xxi5OdGAZsg<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<