เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 กลุ่มภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้) ปี 2562

คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 กลุ่มภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้)  ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนอนุบาลตรัง โดยนายสุทัศน์ เสียงเลิศ และนางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2562
>>พิธีเปิดงานร.ร.มาตรฐานสากล<<
>>คณครูนักเรียนเดินทางร่วมงานOBECQA<<
>>คณะครูนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการOBECQA<<
>>นักเรียนนำเสนอIS(Independent Study)<<
>>การแข่งขันSpeaking English<<

>>นำเสนอBest Practice และร่วมเสวนา<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<