โรงเรียนบ้านหนองสองตอนศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรัง

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) โรงเรียนอนุบาลตรัง ณห้องนิลปัทส์ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2592
>>ภาพการศึกษาดูงาน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<