งานเกษียณอายุราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานเกษียณอายุราชการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2562 กตเวทิตาจิต’62 อนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 
>>ผู้บริหารครูและบุคลากรเดินทางสู่จ.กระบี่<<
>>ผู้บริหารครูและบุคลากรร่วมงานมุทิตาจิต62<<
>>ผู้บริหารครูและบุคลากรศึกษาดูงานจ.กระบี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<