กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ปีการศึกษา 2562

กลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง อ.เมื่อง จ.ตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง และโรงเรียนวัดควนวิเศษ ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนของแต่ละกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ในระดับต่อไป 
>>ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะฯ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<