ประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ปีการศึกษา 2562

นายฐโชตณัฏฐ์ ขวัญเมือง ผอ.โรงเรียนบ้านนาป้อ ประธานกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 4 กันยายน 2562
>>ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<