กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีไทยการทำขนมไทยแต่งกายแบบไทยนักเรียนชั้นปฐมวัย 2562

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วงชั้นปฐมวัยโรงเรียบนอนุบาลตรัง จัดกิจกรรมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีไทยการทำขนมไทย (การทำขนมครก) และแต่งกายแบบไทย ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562
>>วิดีโอกิจกรรมทำขนมครก<<
>>ภาพกิจกรรมทำขนมครก<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<