การประชุมสัมมนาโครงการห้องเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณธรรม กลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง

ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพป.ตรังเขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการห้องเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณธรรม กลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ณ ห้องสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
>>ภาพการประชุมสัมมนา<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<