โครงการอบรมยกระดับห้องเรียนสีเขียวมุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว ปี 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานเปิดโครงการอบรมยกระดับห้องเรียนสีเขียวมุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว ปี 2562โดยเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทยวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรังเขต 1 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
>>ภาพอบรมนักเรียนช่วงชั้นป.1-6<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<