พิธีมอบเกียรติบัตรผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือสำรองร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานมอบเกียรติบัตรของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือสำรองร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลตรัง ที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562
>>ภาพพิธีมอบเกียรติบัตร<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<