การให้บริการสถานที่แก่ชุมชนกลุ่มลีลาศสวนดุสิต จ.ตรัง

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกกลุ่มลีลาศสวนดุสิต จ.ตรัง ภายใต้การนำและการฝึกสอน โดย อาจารย์สถาพร อ่อนสนิท ในโอกาสที่ได้มาใช้สถานที่ให้สมาชิกในกลุ่มได้ฝึกซ้อมบริเวณหน้าเวทีใต้อาคารเรียน 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง

>>วิดีโอการฝึกซ้อมลีลาศ<<
>>ภาพการฝึกซ้อมลีลาศ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<