โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย Honda Safety Riding Center

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย โดยบริษัทตั้งใจยนตรการ 2007 จำกัด ร่วมกับ เอ.พี.ฮอนด้า จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนช่วงชั้น ป.6 ณ ห้องสัตตบงกต โรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
>>ภาพกิจกรรมการอบรม<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<