กิจกรรมประชุมผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมประชุมผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
  นางสาวผุสดี บ่นหา ครู หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนอนุบาล
ตรัง ดำเนินการประชุมครูผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฎิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2561 และจัดทำแผน PLC ณ ห้องประชุม
Resource Center โรงเรียนอนุบาลตรัง
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560>>คลิกชมภาพการประชุมผู้รับผิดชอบฯทั้งหมดที่นี่<<