กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีพุทศักราช 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีพุทศักราช 2562 ทรงพระชนมายุ 87 พรรษา เป็นวโรกาสที่พสกนิกรชาวไทยทุกคน ร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี ในการนีี้คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตรังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
>>วิดีโอพิธีเฉลิมพระเกียรติ<<
>>ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<