การแข่งขันกรีฑากลุ่มโรงเรียนทับเทียง จ.ตรัง”ทับเที่ยงเกมส์”ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รองผอ.สปพ.ตรังเขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑากลุ่มโรงเรียนทับเทียง จ.ตรัง”ทับเที่ยงเกมส์”ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 จำนวน 9 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ร.ร.อนุบาลตรัง ร.ร.วัดควนวิเศษ ร.ร.วัดไทรงาม ร.ร.วัดไพรสณฑ์ ร.ร.วัดแจ้ง ร.ร.บ้านนาป้อ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 39 และร.ร.บ้านควนสระแก้ว ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อ.เมือง จ.ตรัง วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562
>>ขบวนพาเหรดนักกีฬากองเชียร์สู่สนาม<<
>>พิธีเปิดการแข่งขันทับเที่ยงเกมส์15<<
>>ไฟล์1บรรยากาศแข่งขันกรีฑาประเภทต่างๆ<<
>>ไฟล์2บรรยากาศแข่งขันกรีฑาประเภทต่างๆ<<
>>พิธีปิดการแข่งขันทับเที่ยงเกมส์15<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<