พิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดตรัง 

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผวจ.ตรัง เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดตรัง นายสนทยาภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อ.เมือง จ.ตรัง วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
>>พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นพระราชกุศล<<
>>พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<