พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียนร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
>>พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<