กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีการจัดนิทรรศการเกียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภาษาไทยตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย จนถึงปัจจุบัน และการแสดงบนเวทีของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น ณ เวทีใต้อาคารเรียน 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
>>พิธีเปิดและการแสดงของนักเรียน<<
>>การแสดงของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<