ประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องสัตตมงกต โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
>>ประชุมข้าราชการครูฯครั้งที่5/62<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<