การตรวจสุขภาพประจำปี ปี 2562

พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตรังให้บริการตรวจสุขภาพแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 ณ บริเวณใต้อาคารเรียน 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
>>ภาพการตรวจสุขภาพประจำปี62<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<