กีฬาสานสัมพันธ์ “อนุบาลตรัง-ทับเที่ยงฮั่วเฉี่ยว” ปี 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “อนุบาลตรัง-ทับเที่ยงฮั่วเฉี่ยว” ปี 2562 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว โดยการนำของนางวสิตา ไทรงาม ผอ.โรงเรียนนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจ ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ใกล้กัน ในโอกาสต่อไป ณ สนากีฬาโรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562


>>พิธีเปิดและแข่งขันกีฬาภาคเช้า<<
>>การแข่งขันกีฬาภาคบ่าย<<
>>พิธีปิดมอบถ้วยรางวัลและงานเลี้ยงสังสรรค์<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<