กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขข้าพรรษา ปี 2562

นายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจัดกิจกรรมพิธีแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2562 จำนวน 3 วัด วัดคลองน้ำเจ็ด วัดสาริการาม และวัดควนวิเศษ อ.เมือง จ.ตรัง วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
>>ภาพพิธีแห่เทียนพรรษา62<<
>>ภาพพิธีถวายเที่ยนพรรษา62<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<