กิจกรรมเยาวชนวัยใส หัวใจรักษ์โลก ขนมฟรุตกัมมี่ ตราฟริท-ซี

กิจกรรมเยาวชนวัยใส หัวใจรักษ์โลก ขนมฟรุตกัมมี่ ตราฟริท-ซี 

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook โรงเรียนอนุบาลตรัง (ดูรูปเพิ่มเติม)