กิจกรรมทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญประโยชน์วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบรอบ 16 ปี

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
>>ภาพกิจกรรมตักบาตร<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<