เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรังให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562

พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตรังให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี2562 ณ ใตอาคารเรียน 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562
>>ภาพตรวจสุขภาพนักเรียน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<