พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดและเฉลิมพระเกียรติองค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2562

นายสมศักดิ์ จุลรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่

ยุวกาชาดและเฉลิมพระเกียรติองค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสัตตบงกต โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook โรงเรียนอนุบาลตรัง (ดูรูปเพิ่มเติม)