กิจกรรมการนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละคำหน้าแถว

คณะครูและ Teacher ภาคโปรแกรมพิเศษการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) โรงเรียนอนุบาลตรัง จัดกิจกรรมการนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละคำ ณ บริเวณหน้าแถวตอนเช้าก่อนเข้าชั้นเรียนทุกวัน วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562
>>ภาพเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละคำ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<