พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานพิธีมอบเกียรติบัตร หน้าแถวแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์น้ำตามพระราชดำริ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครตรัง ชั้น 3 และศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562
>>ภาพพิธีมอบเกียรติบัตร<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<