พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายไพบูลย์ โอมาก รองผวจ.ตรัง เป็นประทานในพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนอนุบาลตรัง นำกองลูกเสือสำรองและกองลูกเสือสามัญเข้าร่วมในพิธี ณ สนากีฬาเทศบาลนครตรัง อ.เมือง จ.ตรัง วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 
>>ภาพพิธีสวนสนาม<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<