พิธีมอบเกียรติบัตรงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

พิธีมอบเกียรติบัตรงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

ระหว่างวันที่ 16 – 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ณ บริเวณแหลมสมิหลา (สระบัวและแหลมสนอ่อน) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา