การจัดสอบนักเรียนชั้นป.6โดยจำลองสถานการณ์จริงจากสนามสอบ O-net

โรงเรียนอนุบาลตรังดำเนินการจัดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจำลองสถานการณ์จริงจากสนาสอบ O-net  จำนวน 4 กลุ่มสาระวิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดยสถาบันติวออนดีมานด์ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
>>ภาพบรรยากาศการทดสอบ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<